Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Συμμετρία

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Συμμετρία

Για τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Συμμετρία, με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στην Ζωγράφου και στον Υμμητό, δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα μέσω της οποίας μπορούν να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες που παρέχει το φροντιστήριο οι νέοι πελάτες και κυρίως ένα εργαλείο για τους μαθητές του φροντιστηρίου. Συγκεκριμένα οι μαθητές των φροντιστηρίων έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά στα βιβλία του φροντιστηρίου αλλά και σε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό, μέσω της ιστοσελίδας.

Εργαλεία - Εφαρμογές
  • Ιστοσελίδα Επιχείρησης
  • Joomla

Δείτε περισσότερα: simmetria.edu.gr